Laboratuvar

Laboratuvar Ünitemiz’de, biyokimya; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılabilmektedir. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yaflları ve fleker ölçümleri, gizli flekerin araştırıldığı yükleme testleri, bu bölümde çalışılan testlerin sadece birkaçıdır. Bunun yanında mikrobiyoloji, patoloji ve hormon testleri yapılmaktadır.

•Tüm Biokimya Testleri 

•Karaciğer fonksiyon testleri

•Diabet Böbrek Fonksiyon Testleri

•Kardiak Panel Lipit Profili

•Hormon Testleri

•Tiroid Paneli

•Fertilide Paneli

•Prostat

•Tümör Marherler

•Anemi Paneli

• Hepatit Marherleri

•TORCH grubu tetkikleri

•Yoğun Bakım tetkikleri

•İlaç dozajları

•Hematoloji tetkikleri

•Mikrobiyoloji tetkikleri (Kültür Antibiyogram)

•Seroloji tetkikleri